Plan konferencji

piątek, 08.12.2017
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a

9.30–9.40 Powitanie Uczestników Konferencji
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Sesja I: Kwasica żwacza u cieląt i krów
Przewodniczący obrad: 
T. Stefaniak, P. Sobiech
9.40–10.20 Znaczenie, diagnostyka i leczenie ostrej i podostrej kwasicy żwacza u przeżuwaczy
prof. dr hab. Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny, Wiedeń, Austria)
10.30–11.00 Kwasica żwacza - czy również problem u cieląt?
dr Paweł Górka (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
11.05–11.25 Smartbow – elektroniczny system diagnostyki behawioralnej bydła
lek.wet. Urszula Glinka (ZOETIS)
11.25–11.55 Przerwa na kawę
Sesja II: Zależności cielę – krowa
Przewodniczący obrad: Z. M. Kowalski, K. Lutnicki
11.55–12.25 Wpływ wychowu cieląt na metabolizm, zdrowie i wydajność krów
dr Harma Berends (Trouw Nutrition Calf & Beef Research Facility, Holandia)
12.30–12.55 Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie surowicy odpornościowej u cieląt-jałówek
lek.wet. Krzysztof Blicharski, prof. Tadeusz Stefaniak  (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.00–13.40 Wpływ żywienia i zaburzeń metabolicznych krów-matek na zdrowie cieląt
dr John Mee (Teagasc, Irlandia)
13.50–15.15 Przerwa obiadowa
Sesja III: Diagnostyka i zapobieganie zaburzeniom metabolicznym u krów mlecznych
Przewodniczący obrad: R. Kupczyński, J. Twardoń
15.15–15.45 Zasady monitoringu laboratoryjnego zdrowego i problemowego stada bydła mlecznego
prof. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
15.50–16.20 Czynniki ryzyka ketozy w Polsce
prof. Maciej Kowalski, mgr inż. Marta Malkiewicz (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
16.30–17.00 Jak powstają zaburzenia metaboliczne u krów mlecznych w Polsce. Wnioski z wieloletnich badań własnych
dr Paulina Jawor (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
17.05–17.30 Przydatność stosowania antyoksydantów w profilaktyce chorób metabolicznych bydła mlecznego
prof. Przemysław Sobiech
17.35–17.50 Krótka przerwa na kawę
17.50–19.00 Dyskusja okrągłego stołu „Jak wyeliminować błędy w wychowie cieląt?”
moderatorzy: Z. M. Kowalski, T. Stefaniak
20.00–24.00 Bankiet – Restauracja „Inspiracja”, plac Solny 16 (koło Rynku)

sobota, 09.12.2017
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a

Sesja IV: Ekonomiczne aspekty zaburzeń metabolicznych u krów
Przewodniczący obrad: P. Górka, A. Rząsa
9.00–9.40 Ekonomiczne aspekty decyzji podejmowanych w fermie bydła mlecznego
dr Zbigniew Lach (OHZ Osięciny)
9.45–10.10 Wpływ wybranych zaburzeń metabolicznych krów na rozród
prof. Jan Twardoń i wsp. (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
10.15–10.30 Szybkie testy paskowe do diagnostyki krów
prof. A. Rapak i wsp. (IITD Wrocław)
10.30–10.50 Możliwości wykorzystania technik proteomicznych w poszukiwaniu białkowych markerów zaburzeń metabolicznych u bydła
prof. W. Skrzypczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
10.55–11.30 Przerwa na kawę
Sesja V: Diagnostyka zaburzeń metabolicznych u krów
Przewodniczący obrad: P. Jawor, G. Dejneka
11.30–12.10 Przyczyny, diagnozowanie i zapobieganie zasadowicy u krów
dr hab. Robert Kupczyński prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
12.15–12.45 Nowoczesne metody diagnostyczne w bujatrii – moda czy konieczność?
prof. Krzysztof Lutnicki, dr Łukasz Kurek (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
12.50–13.05 Nowe rozwiązania technologiczne do błyskawicznego pomiaru temperatury wewnętrznej bydła
lek. wet. Dawid Król, prof. Anna Rząsa (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.10–13.20 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.20–14.10 Obiad
14.15–16.00 Warsztaty dla lekarzy weterynarii (ilość miejsc ograniczona): Sekcja cielęcia i pobranie próbek do badań diagnostycznych
dr John Mee (Teagasc, Irlandia), lek. wet. Dawid Król (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu