Plan konferencji

piątek, 07.12.2018
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a

9.30–9.40 Powitanie Uczestników Konferencji
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Sesja I: Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt (część I)
Przewodniczący obrad: 
T. Stefaniak, P. Sobiech
9.40–10.20 Zdrowe cielęta – dotychczasowe osiągnięcia, współczesne priorytety i perspektywy na przyszłość
dr John Mee (Teagasc, Irlandia)
10.30–10.55 Nowe aspekty zapobiegania biegunkom u cieląt
dr Michał Bednarski (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
11.05–11.35 Nowe aspekty chorób narządu oddechowego bydła
prof. Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny, Wiedeń, Austria)
11.45–12.10 Przerwa na kawę
Sesja II: Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt (część II)
Przewodniczący obrad: Z. M. Kowalski, K. Lutnicki
12.10–12.40 Wpływ wychowu cieląt na metabolizm, zdrowie i wydajność krów
dr Javier Martin-Tereso (Trouw Nutrition Calf & Beef Research Facility, Holandia)
12.45–13.10 Ekonomiczne i hodowlane konsekwencje rodzenia się cieląt martwych
dr Paulina Jawor (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.20–13.40 Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie surowic odpornościowych nowej generacji. Alternatywa dla antybiotyków
lek. wet. Krzysztof Blicharski (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.50–15.15 Przerwa obiadowa
Sesja III: Jałówka jako przyszła krowa mleczna
Przewodniczący obrad: R. Kupczyński, J. Twardoń
15.15–15.40 Metabolizm energii w okresie przejściowym u krów mlecznych
prof. Harald Hammon (Dummerstorf, Niemcy)
15.50–16.20 Krytyczne punkty w odchowie jałówek
prof. Maciej Kowalski (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
16.30–16.45 Doustna terapia nawadniająca u cieląt – wykład produktowy o HydroCeu
lek. wet. Adam Bardon (Scanvet, Gniezno)
16.45–17.10 Pogoń za dużymi przyrostami masy ciała jałówek – czy to ma sens?
dr Paweł Górka ( Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
17.20–17.45 Przydatność stosowania różnych preparatów selenowych w okresie neonatalnym
dr Katarzyna Żarczyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
17.55–18.15 Przerwa na kawę
17.50–19.00 Dyskusja okrągłego stołu „Jak uzyskać zdrowe i wysokowydajne krowy”
moderatorzy: Z. M. Kowalski, T. Stefaniak
20.00–24.00 Bankiet – Restauracja „Inspiracja”, plac Solny 16 (koło Rynku)

sobota, 08.12.20178
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a

Sesja IV: Żywienie a zdrowie i produkcyjność cieląt i krów
Przewodniczący obrad: P. Górka, A. Rząsa
9.00–9.25 Tłuszcze paszowe w okresie okołoporodowym i nie tylko
dr Zbigniew Lach (OHZ Osięciny)
9.35–9.50 Odporność nieswoista gruczołu mlekowego u krów – możliwości immunostymulacji
dr hab. Hanna Szymkowiak-Markiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
9.55–10.20 Nowe perspektywy w immunoprofilaktyce swoistej zakażeń Mycoplasma bovis u cieląt
prof. Dariusz Bednarek (PIWet-PIB, Puławy)
10.30–11.00 Przerwa na kawę
Sesja V: Ograniczenia i pułapki w wychowie cieląt i jałówek
Przewodniczący obrad: P. Jawor, G. Dejneka
11.00–11.25 Wpływ schorzeń racic na wartość rzeźną i jakość wołowiny
prof. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
11.35–12.00 Wpływ niedoborów mineralnych na parametry koagulologiczne krów mlecznych
dr Beata Abramowicz i wsp. (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
12.10–12.35 Charakterystyka odporności cieląt do 6 miesiąca życia. Zagrożenia i możliwości wsparcia
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
12.45–12.55 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
12.55–14.05 Obiad

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu