Organizatorzy

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz
Sekcja Neonatologii PTNW

we współpracy z
Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym

oraz
Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu