Opłaty

  do 15.11.2017 16-30.11.2017
Uczestnicy
320 zł 350 zł
Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu/
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego
220 zł
Uroczysty bankiet
50 zł
Warsztaty sekcyjne
100 zł

 

Decyzją Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (nr 044/158/2017KRLW) lekarzom weterynarii uczestniczącym w Konferencji przysługuje 30 punktów edukacyjnych. 

Wpłat można dokonywać na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław,
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu proszę podać: konferencja nr D120/0021/17 + nazwisko uczestnika

Ostateczny termin rejestracji upływa 30.11.2017 r.
Brak wniesienia opłaty wpisowej do 30 listopada br. powoduje anulowanie rejestracji.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu