Opłaty

  do 15.11.2018 16-30.11.2018
Uczestnicy
320 zł 350 zł
Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu/
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego
220 zł
Studenci
bezpłatnie
Uroczysty bankiet
70 zł

 

Decyzją Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, lekarzom weterynarii uczestniczącym w Konferencji przysługuje 30 punktów edukacyjnych. 

Wpłat można dokonywać na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław,
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu proszę podać: konferencja nr D120/0020/18 + nazwisko uczestnika

Ostateczny termin rejestracji upływa 30.11.2018 r.
Brak wniesienia opłaty wpisowej do 30 listopada br. powoduje anulowanie rejestracji.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu