Kontakt

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 31
50-375 Wrocław

e-mail: rejestracja@konferencjabujatrycznawroclaw.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu