Zapraszamy w grudniu do Wrocławia

 

Zapraszam stałych, ale także nowych P.T. Uczestników do udziału w kolejnej Konferencji Naukowej poświęconej problemom bydła, tym razem pod hasłem „Cielę to przyszła krowa”.

Wykładowcy z kraju i zagranicy omówią najważniejsze czynniki wpływające na różnych etapach rozwoju (od życia płodowego do dorosłości) na wzrost i rozwój oraz późniejszą produkcyjność krów mlecznych. Ważną część przygotowanych wystąpień stanowią te poświęcone problemom jałówek, o których zbyt często zapomina się w warunkach terenowych. Poruszone zostaną tematy poświęcone ochronie zdrowia zwierząt, ale także najnowsze odkrycia dotyczące tego co robić, gdy zdrowie stada szwankuje.

Oczekujemy też czynnego udziału Uczestników w „dyskusji okrągłego stołu” tym razem pod wiodącym hasłem „Jak uzyskać zdrowe i wysokowydajne krowy?”.

Zależy nam, aby nasza grudniowa konferencja stanowiła platformę do spotkań i wymiany poglądów między lekarzami weterynarii – bujatrami, a hodowcami bydła. Liczę więc na to, że i tym będzie wspierała te dwie grupy w coraz lepszym porozumiewaniu się i coraz lepszej współpracy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu