Zapraszamy w grudniu do Wrocławia

 

Zapraszam stałych, ale także nowych P.T. Uczestników do udziału w kolejnej Konferencji Naukowej poświęconej problemom bydła, tym razem pod hasłem „Problemy metaboliczne bydła mlecznego”.

UUdało nam się zebrać grono wykładowców z kraju i zagranicy, którzy omówią wybrane, istotne aspekty zaburzeń metabolicznych u bydła mlecznego. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone problemom krów- jakie są najczęstsze przyczyny powstawania zaburzeń metabolicznych, ale także jak je diagnozować w stadzie, jak im zapobiegać. Zwrócona zostanie też uwaga na konsekwencje zaburzeń metabolicznych, nie tylko dla krów, ale też ich potomstwa.

Oczekujemy też udziału Uczestników w „dyskusji okrągłego stołu” tym razem pod wiodącym hasłem „Jak wyeliminować błędy w wychowie cieląt?”.

Nasza Konferencja stanowi od wielu lat platformę do spotkań i wymiany poglądów między lekarzami weterynarii – bujatrami, a hodowcami bydła. Liczę więc na to, że i tym będzie wspierała te dwie grupy w coraz lepszym porozumiewaniu się i coraz lepszej współpracy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu