Zapraszamy w grudniu do Wrocławia

 

Zapraszam Państwa do udziału w kolejnej, corocznej konferencji bujatrycznej tradycyjnie organizowanej w pierwszym tygodniu grudnia (w tym roku 6-7 grudnia) we Wrocławiu. Wiodącym tematem w tym roku jest nie tylko analiza przyczyn, ale i konsekwencji zaburzeń metabolicznych krów w końcowym okresie ciąży. Wiadomo, że zaburzenia metaboliczne w późnym okresie ciąży mogą powodować poważne problemy w okresie wczesnej laktacji, ale także zagrażają zdrowiu i życiu cielęcia.

Znani specjaliści z Polski, Austrii i Irlandii przedstawią swój punkt widzenia na istotne problemy okresu okołoporodowego krów, jak również wpływ na zdrowie cieląt – noworodków.

Mam nadzieję, że udział w naszej konferencji będzie dla Państwa okazją do weryfikacji, pogłębienia własnej wiedzy jak również spotkań i wymiany doświadczeń w środowisku praktykujących lekarzy weterynarii bujatrów i hodowców bydła.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu